Search results

Records found: 46  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0012730 xcla^"
 1. Cui bono? Bezvyjímečně ve prospěch tohoto dítěte! : Zamyšlení nad péčí o dítě / Michaela Zuklínová.    Právník.Roč. 154, (2015), č. 2, s. 97-124.
  article

  article

 2. Důchodové pojištění muže pečujícího o dítě / Přib, J..    Peroutková, Věra.5/6 (2003), s. 1-5.Právo a rodina.
  article

  article

 3. Důchodové pojištění při péči o dítě / Přib, J..    Havlíček, Karel.5 (2003), s. 21-24.Právo a zaměstnání.
  article

  article

 4. Jak dál v náhradní péči o dítě : k některým aktuálním otázkám / Radvanová, S..    Winterová, Alena.50/6 (2002), s. 375-383.Justiční praxe.
  article

  article

 5. Jak postupovat při osobní péči o dítě nebo bezmocnou osobu / Mattanelli, I..    Cikhartová, Zuzana.8-9 (2003), s. 31-32.Národní pojištění.
  article

  article

 6. K novému zákonu o dětské skupině / Adam Křístek.    Právo a rodina.Roč. 16, (2014), č. 12, s. 5-7.
  article

  article

 7. Kam kráčíš, neonatologie? / Hana Wiedermannová.    Umění fyzioterapie.roč. 3, č. 6 (2018), s. 19-26.
  article

  article

 8. Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2007.    Frey, Jiří.106/20 (2003), s. 18-19.Učitelské noviny.
  article

  article

 9. Konflikty týkající se péče a styku s dítětem a jejich možná řešení / Anna Kováčová.    Právo a rodina.Roč. 15, (2013), č. 12, s. 8-12.
  article

  article

 10. Mateřská a rodičovská dovolená / Fetter, R. W..    Přikryl, Jan.43 (2003), s. 55-56.Ekonom.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.