Search results

 1. Archaeologia historica.    V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost ; V Praze : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, [1976]-  2011- Brno : Masarykova univerzita .  svazků
  Od r. 2010- plné texty online
  Archaeologia historica

  journal

 2. Památky archeologické.    Praha : Archeologická komise při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění ; Archaeologický sbor Musea království Českého 1913-  1918-1931 Praha : Česká akademie věd a umění  1932-1952 Praha : Česká akademie věd  1953-1992 Praha : Československá akademie věd  1993- Praha : Archeologický ústav AV ČR
  Památky archeologické

  journal

 3. Veřejná archeologie ... : příspěvky ke konferenci Archeologie a veřejnost ....    Praha : Veřejná archeologie ; Uhřínov : Villa Nova, 2005-  2013- Praha : Veřejná archeologie  2013- Praha : Vlasta Králová pro Veřejnou archeologii, o.s. a sdružení Villa Nova  2014- Plzeň : Katedra archeologie ZČU Plzeň ; [Praha] : Veřejná archeologie o. s. .  svazků
  Veřejná archeologie

  journal