Search results

 1. Aplikácia inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva manželov na majetkové účasti v právnických osobách / Marek Tomašovič.    59/6-7 (2007), s. 805-817.Justičná revue.
  article

  article

 2. Brexit a jeho dopad na daň z příjmů / Jaroslava Pfeilerová.    Účetnictví.roč. (2019), č. 8, s. 18-21.
  article

  article

 3. Dvě poznámky k trestní odpovědnosti právnických osob / Jan Vidrna.    Bulletin advokacie.(2012), Roč. 19, č. 10, s. 34-35.
  article

  article

 4. Evropské a vnitrostátní aspekty jmenování hmotněprávního opatrovníka akciové společnosti / Monika Forejtová, Markéta Šlejharová.    Jurisprudence.roč. 25, (2016), č. 4, s. 21-31.
  article

  article

 5. Firemní dodatky. 1. / Ludmila Lochmanová.    Svoboda, Zdeněk.14/5 (2006), s. I-XI.Právní rádce.
  article

  article

 6. Firemní dodatky. 2. / Ludmila Lochmanová.    Svoboda, Zdeněk.14/6 (2006), s. I-X.Právní rádce.
  article

  article

 7. International legal instruments related to the criminal liability of legal persons / Jiří Jelínek.    Vystrčil, Petr.6/16 (2006), s. 37-76.Mezinárodní a srovnávací právní revue.
  article

  article

 8. Jak blíže posuzovat exkulpační důvod z trestní odpovědnosti právnické osoby? / Jakub Chromý.    Státní zastupitelství.roč. 15, (2018), č. 3, s. 22-25.
  article

  article

 9. Jaké zkušenosti mají s trestní odpovědností právnických osob některé státy EU?/ Lukáš Bohuslav.    Právní rádce.Roč. 21, (2013), č. 5, s. 60-63.
  article

  article

 10. Jak využít compliance v soutěžním právu / Marcela Káňová.    Právní rádce.roč. 27, (2019), č. 11, s. 48-51.
  article

  article