Search results

 1. Aktuální problémy zdravotně postižených v ČR : (sociální zabezpečení, zdravotní a rehabilitační aspekty, bydlení, doprava, společenská a jiná zařízení, mezilidské vztahy, sociální integrace) / Jiří Černý.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 25-30.Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  article

  article

 2. Aplikace pohybových aktivit u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí / Hana Kostihová.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 192-195.Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  article

  article

 3. Aromaterapie u zdravotně postižených osob / M. Kyralová, Z. Šedivý.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 186.Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  article

  article

 4. Autonomní reaktivita u osob s postižením lokomoce po poranění míchy / Petr Uhlíř ... [et al.].    Česká kinantropologie.Roč. 14, č. 4 (2010), s. 72-81.
  article

  article

 5. Bariéry limitujúce vykonávanie turistiky u osôb so zdravotným postihnutím / Krzysztof Kaganek, Tadeusz Ambroży.    18/1 (2008), s. 32-36.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 6. Blíží se konec divoké integrace? / Švancar, R..    Frey, Jiří.106/19 (2003), s. 12-13.Učitelské noviny.
  article

  article

 7. Byty pro zdravotně postižené / Jan Skopec.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 31-33.Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  article

  article

 8. Canisterapie a její využití i pro sport zdravotně postižených / Jiřina Lacinoá.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 173-175.Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  article

  article

 9. Dětská mozková obrna jako společenský problém / Štěpánka Šprynarová.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 44-45.Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  article

  article

 10. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav v sociálních systémech / Radim Langer.    Práce a mzda.Roč. 63, (2015), č. 3, s. 8-13.
  article

  article