Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0012062 xpca^"
 1. Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení v občanskoprávních vztazích / Kateřina Putnová ; vedoucí diplomové práce Erik Orlet.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2001 . 77 s.
  book

  book

 2. Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem / Petra Mocková ; vedoucí diplomové práce Milan Polián.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2001 . 74 s.
  book

  book

 3. Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli / Hana Hajzlerová; vedoucí diplomové práce Hana Dleštíková.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2001 . 66 s.
  book

  book

 4. Odpovědnostní závazky (odpovědnost za prodlení, odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu) / Eva Kyselá ; vedoucí diplomové práce Michal Černý.    Olomouc :  [vl. nákl.],  1999 . 100 s.
  book

  book

 5. Právní otázky vztahu lékař - pacient / Petra Malátová ; vedoucí diplomové práce Dalimila Gadasová.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2001 . 96 s.
  book

  book

 6. Právní vztahy v profesionálním sportu / Marek Bernát ; vedoucí diplomové práce Ludmila Lochmanová.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2000 . 77 s.
  book

  book

 7. Problematika zakládání "Off-shore" společností ve spojitosti s českým právním řádem / Lenka Hanáková; vedoucí diplomové práce Michal Černý.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2001 . 127 s. - 2 grafy
  book

  book

 8. Správně právní odpovědnost / Michaela Vaňáčková ; vedoucí diplomové práce Milan Polián.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2000 . 58 s.
  book

  book

 9. Správní delikty / Alexandr Štukavec ; vedoucí diplomové práce Milan Polián.    Olomouc :  Alexandr Štukavec,  2003 . 60 s., příl.
  book

  book

 10. Správní trestání / Irena Křivánková ; vedoucí diplomové práce Milan Polián.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2000 . 66 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.