Search results

Records found: 93  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0012062 xcla^"
 1. Circumventing obligations through multinational military operations : legel consequences for troop contributing states / Tuomas Heikkinen, Martin Faix.    International and comparative law review.Vol. 19, (2019), no. 1, pp. 172-189.
  article

  article

 2. Civilněprávní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy ve světle evropské a světové judikatury 20. a 21. století / Michal Králík.    Jasná, Eva.12/8 (2006), s. 285-295.Soudní rozhledy.
  article

  article

 3. Civilní odpovědnost a svoboda vůle : otázky spojené s legitimitou současného konceptu právní odpovědnosti / David Černý, Adam Doležal, Tomáš Doležal.    Právník.Roč. 153, (2014), č. 10, s. 830-847.
  article

  article

 4. Civilní odpovědnost za poradenství advokátem / Filip Melzer.    Bulletin advokacie.roč. (2018), č. 11, s. 15-20.
  article

  article

 5. Content of parental responsibility before and after the recodification of Czech private Law / Radka Demjanová.    Evolution of private law.2015, s. 147-157.
  article

  article

 6. Cui bono? Bezvyjímečně ve prospěch tohoto dítěte! : Zamyšlení nad péčí o dítě / Michaela Zuklínová.    Právník.Roč. 154, (2015), č. 2, s. 97-124.
  article

  article

 7. Deliktuálna zodpovednosťosôb zúčastňujúcich sa na založení kapitálovej spoločnosti v poľskom právnom poriadku / Mateusz Żaba.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016), no. 3, s. 97-104.
  article

  article

 8. Důvody pro zbavení rodiče rodičovské odpovědnosti spočívající v jejím zanedbávání / Jitka Jordánová.    Hamuľák, Ondrej.Rodičovská odpovědnost.Vol. 9, (2014), Suppl. 6, s. 73-80.
  article

  article

 9. Jednotlivec v mezinárodním právu, zejména se zřetelem na jeho mezinárodní trestní odpovědnost / David, V..    Vystrčil, Petr.7 (2003), s. 46-69.Mezinárodní a srovnávací právní revue.
  article

  article

 10. K čemu se vztahuje a co zahrnuje nedbalost v soukromém právu / Karel Beran, Jiří Hrádek.    Jurisprudence.roč. 26, (2017), č. 1, s. 14-24.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.