Search results

Records found: 27  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0012048 xcla^"
 1. Agenturní zaměstnávání a zákoník práce. (I.) Jaroslav Stádník, Petr Kieler.    Práce a mzda.Roč. 63, (2015), č. 4, s. 27-31.
  article

  article

 2. Aktuální otázky odměňování exekutivy v akciových společnostech / Klára Hurychová.    Obchodní právo.Roč. 23, (2014), č. 12, s. 502-514.
  article

  article

 3. Česká republika je v rovném odměňování žen třetí nejhorší v Unii / Jiří Chum.    Veřejná správa.roč. 28, (2017), č. 7, 10-13.
  article

  article

 4. Hry XXVIII. olympiády se blíží! (4. část) / Lubomír Dobrý.    Dobrý, Lubomír.70/3 (2004), s. 6-7 : il..Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 5. Jak zaplatit advokáta / Daniela Kovářová.    Rodinné listy.Roč. 5, (2016), č. 4, s. 1-4.
  article

  article

 6. Jaké změny přináší novelizace zákoníku práce / Margerita Vysokajová.    5/2 (2008), s. 41-47.Právní fórum.
  article

  article

 7. K přímému účinku Bernské úmluvy ve vztahu k placení autorských odměn / Filip Gantner.    Právní rádce.Roč. 24, (2016), č. 1, s. 36-38.
  article

  article

 8. Motivace pracovníků / Jan Urban.    Práce a mzda.(2013), Roč. 61, č. 2, s. 52-57.
  article

  article

 9. Motivace zaměstnanců : proč nepůsobí, jak by měla, a jak tomu předejít / Jan Urban.    Práce a mzda.roč. 65, (2017), č. 2, s. 41-46.
  article

  article

 10. Odměna advokáta (komentář) : smluvní odměna časová / Daniela Kovářová.    Rodinné listy.Roč. 5, (2016), č. 4, s. 5-13.
  article

  article