Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0012006 xcla^"
 1. Co je Natura 2000 /.    Správní právo.Roč. 48, (2015), č. 6, s. 331-334.
  article

  article

 2. Chráněná území jako institut omezující vlastnické právo / Jana Balounová.    Právní rozhledy.roč. 26, (2018), č. 6, s. 197-206.
  article

  article

 3. Judikatura Nejvyššího správního soudu : ochrana přírody a krajiny / Martin Brus.    Jasná, Eva.13/1 (2007), s. 1-4.Soudní rozhledy.
  article

  article

 4. Judikatura NSS : výjimky z ochrany ohrožených druhů živočichů a rostlin / Vojtěch Vomáčka.    Soudní rozhledy.roč. 24, (2018), č. 1, s. 9-14 .
  article

  article

 5. K nové právní úpravě § 17 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o vyhlašování klidových území národních parků / Vojtěch Stejskal.    roč. 17, (2017), č. 2, s. 11-19.
  article

  article

 6. Kácení dřevin na oznámení podle § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny : ve spojení s postupem obecních úřadů vážná hrozba pro stromy? / Jitka Jelínková.    Žoha, Milan.3/1 (2007), s. 3-8.Ekologie a právo.
  article

  article

 7. Kácení dřevin podle § 59 odst. 1 písm. j) vodního zákona / Jaroslav Knotek.    Skálová, Pavla.38/2 (2005), s. 110-117.Správní právo.
  article

  article

 8. Nová právní úprava národních parků / Vojtěch Stejskal.    České právo životního prostředí.roč. 17, (2017), č. 1, s. 22-33.
  article

  article

 9. Ochrana dřevin před poškozováním : nástin některých právně sporných otázek / Jitka Jelínková.    Žoha, Milan.2/1 (2006), s. 7-9.Ekologie a právo.
  article

  article

 10. Podnikání a právní úprava ochrany přírody a krajiny / Damohorský, Milan.    12 (2004), s. 3-7.Právo a podnikání.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.