Search results

 1. Dvojí občanství / Pavel Kandalec.    Svoboda, Zdeněk.13/5 (2005), s. 48-54.Právní rádce.
  article

  article

 2. "GARCIA AVELLO vs BELGIE" : změna příjmení v případě občana EU, který je občanem dvou členských států / Ondřej Frinta.    Skálová, Pavla.38/2 (2005), s. 121-129.Správní právo.
  article

  article

 3. Nabývání zemědělské půdy a lesů občany EU ve světle přechodného období / Pavel Kotrady.    Svoboda, Zdeněk.14/1 (2006), s. 16-19.Právní rádce.
  article

  article

 4. Občanství Evropské unie : kam až může dojít judikatura ESD? / Martin Lyčka.    15/8 (2007), s. 288-293.Právní rozhledy.
  article

  article

 5. Státní občanství v kontextu evropské integrace / Chlad, L..    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.143/4 (2004), s. 333-382.Právník.
  article

  article

 6. Státní příslušnost a občanství ve světle mezinárodního práva soukromého / Sklenářová, R..    Univerzita Palackého.267-271.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 7. Status civitatis v Ciceronově řeči za básníka Archia / Ptáček, L..    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.141/8 (2002), s. 830-863.Právník.
  article

  article

 8. Udělování státního občanství : řádné odůvodňování zamítavých rozhodnutí jako pojistka proti svévoli a garance přezkoumatelnosti / Viktor Kučera.    13/18 (2005), s. 663-667.Právní rozhledy.
  article

  article

 9. Židé z Podkarpatské Rusi jako optanti pro československé státní občanství v letech 1945-1947 / Jaroslav Vaculík.  
  article

  article