Search results

 1. Moderní obec : měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj / [šéfredaktorka Lýdia Stoupová].    Praha :  Economia,  1995-
  Plný online přístup v odd. BIS a na PřF
  Moderní obec

  journal

 2. Obec a finance / [šéfredaktor Antonín Eliáš].  
  Obec a finance

  journal