Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0011571 xcla^"
 1. Náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu / Miroslav Bělina.    Právní rozhledy.roč. 26, (2018), č. 18, s. 639-641.
  article

  article

 2. Nahrazování nemajetkové újmy při poškození zdraví a úmrtí zaměstnance v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání / Vojtěch Kadlubiec.    Práce a mzda.Roč. 63, (2015), č. 10, s. 7-12.
  article

  article

 3. Novelizace právní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v zákoníku práce / Margerita Vysokajová.    Rekodifikace & praxe.Roč. 3, (2015), č. 10, s. 13-16.
  article

  article

 4. Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz a nemoc z povolání / Ladislav Jouza.    Blanický, Ivan.3 (2006), s. 35-39.Bulletin advokacie.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.