Search results

Records found: 68  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0011312 xjcp^"
 1. 39. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 1958. 39, 1958   .  Berlin : Walter de Gruyter & Co, 1959 . 307 stran, 71 stran obrazových příloh
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  journal

  journal

 2. Analýza souborů mazanic z doby bronzové a halštatské ve Středním Pomoraví = Analysis of Bronze Age and Hallstatt Age Plaster Finds in the Central Pomoraví / David Hons. 127, 2024   .  Praha : Česká archeologická společnost, 2024 . 59 stran, 20 stran obrazových příloh
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  journal

  journal

 3. Archæologia historica. 14, 14, 1989   .
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  journal

  journal

 4. Archeologické nálezy ce sbírkách mětských muzeí v České Třebové, Letohradu, Ústí nad Orlicí a Žamberku = archäologische Funde in den Sammlungen der Stadtmuseen in Česká Třebová, Letohrad, Ústí nad Orlicí und Žamberk (Nordostböhmen) / David Vích. 80, 2011   .  Praha : Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, 2011 . 9 stran, 9 nečíslovaných stran obrazových příloh
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  journal

  journal

 5. Archeologické nálezy z Moravy : ve sbírkách prehistorického oddělení přírodověděckého muzea ve Vídni = Archäologische Funde aus Mähren in den Sammlungen : der prähistorischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien / Zdeňka Měchurová. 13, 1992   .  Praha : Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, 1992 . 23 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  journal

  journal

 6. Archeologické výzkumy v Čechách 2014 : sborník referátů z inormačníh kolokvia = Arhcaologische Ausgrabungen in Böhmen 2014 : Referate aus dem Informationskolloquium. 97, 2015   .  Praha : Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, 2015 . 63 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  journal

  journal

 7. Archeologické výzkumy v Čechách 2015 : sborník referátů z informačního kolokvia = Archäologische Ausgrabungen in Böhmen 2015 : Referate aus dem Informationskolloquium. 101, 2016   .  Praha : Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, 2016 . 59 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  journal

  journal

 8. Archeologické výzkumy v Čechách 2016 Karel Sklenář. 105, 2017   .  Praha : Česká archeologická společnost - Spolek archeologů Čech, Moravy a Slezska, 2017 . 55 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  journal

  journal

 9. Archeologické výzkumy v Čechách 2017 : sborník referátů z informačního kolokvia. 109, 2018   .  Praha : Česká archeologická společnost - Spolek archeologů Čech, Moravy a Slezska, 2018 . 51 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  journal

  journal

 10. Archeologické výzkumy v Čechách 2018 : sborník referátů z informačního kolokvia = Archäologische Ausgrabungen in Böhmen 2018 : Referate aus dem Informationskolloquium. 113, 2019   .  Praha : Česká archeologická společnost - Spolek archeologů Čech, Moravy a Slezska, 2019
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  journal

  journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.