Search results

 1. Analýza intenzity zatížení hráčů v basketbalovém utkání - případová studie / Roman Vala, Martina Litschmannová.    Česká kinantropologie.Roč. 16, č. 1 (2012), s. 81-87.
  article

  article

 2. Analýza metod hodnocení vnějšího zatížení hráčů během utkání ve sportovních hrách / Karel Hůlka, Jan Bělka, Dušan Tomajko.    Česká kinantropologie.Roč. 14, č. 4 (2010), s. 33-40.
  article

  article

 3. Analýza pohybové aktivity polských adolescentních dívek / Krysztof Skalik, Petra Lokvencová, Karel Frömel.    Česká kinantropologie.Roč. 13, č. 4 (2009), s. 63-69.
  article

  article

 4. Celosvětová iniciativa zjišťování stavu pohybové aktivity dospělých / K. Frömel ... [et al.].    Univerzita Palackého.5-11 : tab..Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article

 5. Efekt dvouměsíčního intervenčního programu aerobiku na habituální pohybovou aktivitu děvčat ve věku 15-19 let / Erik Sigmund ... [et al.].    Česká kinantropologie.Roč. 8, č. 2 (2004), s.17-30.
  article

  article

 6. Funkční profil českých zdravotnických záchranářů / Václav Bunc, Marie Skalská.    Česká kinantropologie.Roč. 16, č. 3 (2012), s. 89-100.
  article

  article

 7. Hromadné sledování občanů / Kamila Hájíčková.    Jurisprudence.Roč. 24, (2015), č. 5, s. 11-19.
  article

  article

 8. Inaktivita v životním způsobu adolescentních dívek klasifikovaných podle úrovně tělesné hmotnosti / Erik Sigmund ... [et al.].    Pedagogická kinantropologie 2002 Univerzita Karlova.s. 128-137.
  article

  article

 9. Komparace individuální kategorizace úrovně pohybové aktivity monitorované akcelerometrem a krokoměrem / Roman Cuberek, Krzystof Skalik, Karel Frömel.    Česká kinantropologie.Roč. 13, č. 4 (2009), s. 9-15.
  article

  article

 10. Komparace úrovně pohybové aktivity vysokoškolských studentů a studentek tělesné výchovy na Fakultě tělesné kultury v Olomouci a na Akademii wychowania fizycznego v Katowicích (ověřovací studie) / V. Kudláček, K. Frömel, K. Górna.    Univerzita Palackého.62-65.Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article