Search results

 1. A comparison of lower extremity explosive power among elite swimmers throughout the yearly training cycle /.    Česká kinantropologie.roč. 20, č. 3 (2016), s. 89-97.
  article

  article

 2. Emotional reactions of pupils of special schools in physical education lessons / Vlasta Karásková, Wieslawa Dluzewska.    27 (1997), s. 35-41 : tab., graf.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 3. Hodnocení zatížení nohy při chůzi v MBT a běžné sportovní obuvi / Soňa Jandová.    Česká kinantropologie.roč. 18, č. 1 (2014), s. 72-79.
  article

  article

 4. Komparace metod komunikace / Petr Šuta.    Univerzita Palackého.153-156.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 5. Komparace výkonnosti intelektově postižených a intaktních sportovců v plavání / Pavel Tilinger.    Česká kinantropologie.Roč. 16, č. 3 (2012), s. 189-200.
  article

  article

 6. Logistik im städtischen Militärwesen des späten Mittelalters : dargestellt an Beispielen aus süddeutschen Städten im Vergleich mit dem Ordensland Preußen / Harald Kleinschmidt.    Polívka, Miloslav. (1995), s. 233-263 s..Mediaevalia Historica Bohemica.
  article

  article

 7. Motívy pohybovej aktivity chlapcov a dievčat na vybranom slovenskom a nemeckom gymnáziu /.    Telesná výchova a šport.roč. 25, č. 2 (2015), s. 5-8.
  article

  article

 8. Oceňování předmětů průmyslového vlastnictví / Stanislav Babický.    Acta MUP.Roč. 3, č. 2, (2012), s. 4-28.
  article

  article

 9. Physical fitness and active lifestyle of Czech, Finnish and German youth / Ronald Naul, Risto Telama a Antonín Rychtecký.    Rychtecký, Antonín.33/2 (1997), s. 5-15 : tab., grafy.Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica.
  article

  article

 10. Pohybová aktivita a její sociálně kognitívní determinanty u českých a amerických seniorů / Jiří Mudrák, Pavel Slepička, Steriani Elavsky.    Česká kinantropologie.Roč. 16, č. 3 (2012), s. 49-63.
  article

  article