Search results

 1. Církevní sňatky - kdy je uznává stát? / Stanislav Přibyl.    Peroutková, Věra.10/2 (2008), s. 9-12.Právo a rodina.
  article

  article

 2. Institut manželství a zákoník práce / Mašek, D..    Peroutková, Věra.5/6 (2003), s. 10-13.Právo a rodina.
  article

  article

 3. K některým trampotám se svatebními svědky / Haderka, J. F..    Skálová, Pavla.33/1 (2000), s. 1-5.Správní právo.
  article

  article

 4. Manželství před světským úřadem v předrevoluční Francii / Irena Malinowska-Kwiatkowska ; [překlad Ivo Tretera].    Soukup, Ladislav.32 (1992), s. 25-35.Právněhistorické studie.
  article

  article

 5. Matrimonium claudicans a uzavírání manželství s cizincem nebo v zahraničí / Josef Mrázek.    15/9 (2007), s. 309-317.Právní rozhledy.
  article

  article

 6. Nástroj k řešení rodinných neshod / Novotná, V..    Peroutková, Věra.10 (2002), s. 6-10.Právo a rodina.
  article

  article

 7. Nesporný rozvod : procesní aspekty řízení / Irena Jonáková.    10/8 (2008), s. 12-16.Právo a rodina.
  article

  article

 8. Obhájce svazku v manželském procesu po reformě papeže Františka / Monika Menke.    Revue církevního práva.roč. 22, (2016), č. 3, s. 25-35.
  article

  article

 9. Proměny arabského manželství : muslimská žena a rodina mezi tradicí a modernitou / Macháček, Š..    Urban, Jan.XXVI/3 (2004), s. 19-22.Dějiny a současnost.
  article

  article

 10. Rodinné právo v novém občanském zákoníku / Zdeňka Králíčková.    Právní rozhledy.Roč. 21, (2013), č. 23-24, s. 801-813.
  article

  article