Search results

Records found: 40  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0009294 xcla^"
 1. Adjektíva so zväčšenou mierou vlastnosti v slovenčine a češtine / Jarmila Bartáková.    Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Řada jazykovědná (A).Roč. 43, č. 42, s. 75-88.
  article

  article

 2. Agentivität und Prozessualität als Subsysteme der verbalen Pragmastruktur (am Beispiel des tschechischen) / Klaus Trost.    Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Řada jazykovědná (A).Roč. 43, č. 42 (1994), s. 15-28.
  article

  article

 3. Antonín Frozín Plzeňský a jeho obrana českého národa a jazyka / Jan Kumpera.    Martinovský, Ivan.28 (1993), s. 235-267 : 4 obr..Minulostí Západočeského kraje.
  article

  article

 4. Die Ausdrücke populus, plebs und vulgus bei Sueton / Bohumila Mouchová.    Univerzita Karlova. (1991), s. 87-101.Graecolatina Pragensia. [Díl] 13.
  article

  article

 5. Český tisk a politický diskurs po roce 1989 / Jiří Nekvapil.    Univerzita Karlova. (1997), s. 86-110.Přednášky z XXXIX. běhu LŠSS.
  article

  article

 6. Dvě skládání o sedlácích z Přáslavic / Antonín Roubic.    Státní okresní archiv Olomouc.2 (1993), s. 211-220.Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci.
  article

  article

 7. Emotions in Nostratic lexicon / Václav Blažek.    Podborský, Vladimír.(A) č. 40 (1992), s. 135-146.Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná.
  article

  article

 8. Expresívně stylistické aspekty sémantizace okazionalismů s cizojazyčnými elementy v současné ruské a české publicistice / Jiří Gazda.    Podborský, Vladimír.(A) č. 40 (1992), s. 109-115.Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná.
  article

  article

 9. Funkční generativní popis : východisko popisu teoretického i počítačového / Jarmila Panevová.    Univerzita Karlova. (1997), s. 25-30.Přednášky z XXXIX. běhu LŠSS.
  article

  article

 10. History of Czech verb classification from the 16th century to Dobrovský / Nancy Smith.    Podborský, Vladimír.(A) č. 40 (1992), s. 61-70.Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.