Search results

 1. Administrátor Václav Koranda o lichvě / [Amedeo Molnár a kol.].    Molnár, Amedeo. (1978), s. 129-164.Acta reformationem bohemicam illustrantia.
  article

  article

 2. Lichva a možnosti preventivního využití dávek sociální péče / Niederle, P..    Čermák, Lubomír.29/7-8 (2003), s. 14-15.Sociální politika.
  article

  article

 3. Prodej nemovitosti za nepřiměřeně nízkou cenu a lichevní smlouvy v českém občanském právu / Spáčil, J..    11/7 (2003), s. 331-333.Právní rozhledy.
  article

  article