Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0009173 xcla^"
 1. Kácení dřevin podle § 59 odst. 1 písm. j) vodního zákona / Jaroslav Knotek.    Skálová, Pavla.38/2 (2005), s. 110-117.Správní právo.
  article

  article

 2. Lesná pozemková reforma na Slovensku v rokoch 1919-1939 a jej súvislosti a minulosťou a súčasnosťou / Pavel Zdycha.     (1994), s. 65-67.Československá pozemková reforma 1919-1935 a její mezinárodní souvislosti.
  article

  article

 3. Názorová polarizácia lesníckej verejnosti v otázkach koncepcie a realizácie lesnej reformy v rokoch 1918-1938 / Gabriela Korimová.     (1996), s. 61-63.Československá pozemková reforma 1919-1935 a její mezinárodní souvislosti.
  article

  article

 4. Postup při odstraňování dřevin rostoucích mimo les v památkově chráněných územích / Jaroslav Knotek.    Skálová, Pavla.39/1 (2006), s. 1-14.Správní právo.
  article

  article

 5. Vlastnické a užívací vztahy k lesní půdě a lesu v českých zemích od konce 18. století do roku 1918 / Gustav Novotný.    Hájek, Jan.20 (1992), s. 7-20 : tab..Hospodářské dějiny.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.