Search results

 1. Čeští lékaři a povinné nemocenské pojištění v letech 1888-1938 / Ladislav Niklíček.    Moderní dějiny.1 (1993), s. 69-97.
  article

  article

 2. Doporučení pro resuscitaci (Guidelines 2000) / Lenka Cinglová.    Dobrý, Lubomír.69(3) (2003), s. 45-46 : tab..Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 3. Hlavní důvody návrhů změn právní úpravy lékařské posudkové činnosti v sociální oblasti / Langer, R..    Havlíček, Karel.5/10 (2001), s. 12-20.Zdravotnictví a právo.
  article

  article

 4. Interrupce : právní nebo morální problém? / Zuzana Kodriková.    Peroutková, Věra.7/3 (2005), s. 18-22.Právo a rodina.
  article

  article

 5. K obsahu a výkladu Evropské úmluvy o lidských právech a biomedicíně. Část 1 / Haderka, J. F..    Skálová, Pavla.34/5 (2001), s. 279-293.Správní právo.
  article

  article

 6. K obsahu a výkladu Evropské úmluvy o lidských právech a biomedicíně. Část 2 / Haderka. J. F..    Skálová, Pavla.33/6 (2001), s. 327-344.Správní právo.
  article

  article

 7. Ke 110. výročí úmrtí lékárníka Ferdinanda Doubravy z Uničova / Emil Hošek.    Kaňák, Bohdan.2 (1993), s. 170-174.Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci.
  article

  article

 8. Několik úvah o právním postavení alternativní medicíny / Radek Vizinger.    Havlíček, Karel.12/7-8 (2008), s. 3-14.Zdravotnictví a právo.
  article

  article

 9. Práva pacientov - nový návrh zákona, krok k Social Governance? / Verdeyen, V. - Buggenhout, B. Van.    11/7-10 (2002), s. 14-28.Evropské a mezinárodní právo.
  article

  article

 10. Práva pacientů - nezletilých dětí / Novotná, V..    Peroutková, Věra.5/10 (2003), s. 6-9.Právo a rodina.
  article

  article