Search results

  1. K příčinám měnových krizí - empirie a teorie / Helísek, M..    Kočárník, Ivan.52/9 (2002), s. 458-477.Finance a úvěr.
    article

    article

  2. Závody masného a uzenářského průmyslu na jihozápadní Moravě v období velké hospodářské krize (1930-1933) / Bohumír Smutný.    Muzeum Vysočiny (Jihlava, Česko.IX (1994), s. 21-41.Vlastivědný sborník Vysočiny.
    article

    article