Search results

Records found: 18  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0008414 xcla^"
 1. Greco - evropský orgán boje proti korupci / Vidláková, O..    Heger, Vladimír.35 (2004), s. 24-26.Veřejná správa.
  article

  article

 2. Ke stíhání korupce z pohledu státního zástupce / Miroslav Růžička.    Jasná, Eva.5/1 (2006), s. 1-10.Trestněprávní revue.
  article

  article

 3. Korupce a zneužití či překročení pravomoci ve světle úmluv Rady Evropy / Jan Čapek.    Trestní právo.roč. 20, č. 2, (2016), s. 19-30.
  article

  article

 4. Korupce ve sportu : základní pojmy, legislativa a etika.    Česká kinantropologie.Roč. 23, č. 3-4 (2019), str. 28-38 .
  article

  article

 5. Korupce z mezinárodněprávní perspektivy / Jana Navrátilová.    3/1 (2006), s. 22-24.Právní fórum.
  article

  article

 6. Korupcia v súvislodti s obstarávaním veci všeobecného záujmu / Andrej Beleš.    Justičná revue.roč. 69, (2017), č. 7-8, s. 1009-1020.
  article

  article

 7. Má policie právo na pravdu? : (Nad rozhodnutím Nejvyššího soudu) / Pavel Kučera, Milan Richter.    12/1 (2007), s. 3-4.Trestní právo.
  article

  article

 8. Platební neschopnost zaměstnavatele - kdo je odpovědný? / Ladislav Jouza.    Žoha, Milan.17/1 (2008), s. 14-18.Právo pro podnikání a zaměstnání.
  article

  article

 9. Policejní korupce - mediální téma, nebo každodenní realita? / Herzogová, Z..    Musil, Jan.2 (2004), s. 81-96.Kriminalistika.
  article

  article

 10. Priblíženie niektorých protikorupčných opatrení v podmienkach SR / Adrián Jalč.    10/9 (2005), s. 9-11.Trestní právo.
  article

  article