Search results

 1. Alkohol na pracovišti / Ladislav Jouza.    Národní pojištění.roč. 48, (2017), č. 10, s. 20-22.
  article

  article

 2. Alkohol ve sportu ano, či ne? / Ivana Tobolková.    Dobrý, Lubomír.68(4) (2002), s. 44-47.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 3. Důkazní hodnota výslechu u osob, které jsou vyslýchány pod vlivem omamných a psychotropních látek / Dagmar Kopencová.    Forenzní vědy, právo, kriminalistika.roč. 4, (2019), č. 1, s. 17-26.
  article

  article

 4. Neuroendokrinní příčiny sexuálních a reprodukčních dysfunkcí u sportovců / Staša Bartůňková.    Česká kinantropologie.Roč. 16, č. 1 (2012), s. 18-28.
  article

  article

 5. Podávání alkoholických nápojů mládeži v kriminologických a trestněprávních souvislostech / Jakub Chromý.    Jasná, Eva.6/4 (2007), s. 102-106.Trestněprávní revue.
  article

  article

 6. Vliv alkoholu na změny srdeční frekvence v běhu při vytrvalostní zátěži na úrovni anaerobního prahu / Lenka Kovářová, Petr Soukup, Karel Kovář.    Česká kinantropologie.Roč. 16, č. 4 (2012), s. 111-123.
  article

  article