Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0008277 xcla^"
 1. Hlasovací právo v insolvenčním řízení, střet zájmů a koncentrovaný zájem / Bohumil Havel, Juraj Alexander.    Obchodněprávní revue.roč. 8, (2016), č. 10, s. 278-281.
  article

  article

 2. Kategorizace zákonů a volební zákon / Zdeněk Koudelka.    Právník.roč. 156, (2017), č. 5, s. 453-461.
  article

  article

 3. Konflikt v rámci moci výkonné na půdě ministerstva zdravotnictví v roce 2005 / Sylva Štěrbová.    Proměny dělby moci Česko-polský právnický seminář.2015, s. 229-234.
  article

  article

 4. Opatrovník obchodní korporace jmenovaný pro případ konfliktu zájmů / Jan Dědič, Jan Lasák.    Bulletin advokacie.roč. (2017), č. 10, s. 19-25.
  article

  article

 5. OSPOD v roli kolizního opatrovníka / Blanka Vildová.    Právo a rodina.roč. 21, (2019), č. 3, s. 7-11.
  article

  article

 6. Potenciální konflikt mezi oprávněnými zájmy klientů a zájmy advokáta u hromadných žalob / Robert Němec.    Bulletin advokacie.roč. (2019), č. 7-8, s. 13-18.
  article

  article

 7. Práva a povinnosti soudců ve věci zákona o střetu zájmů / Ivana Zámečníková.    Soudce.roč. 20, (2018), č. 5, s. 27-28.
  article

  article

 8. Právo rodící ženy odmítnout péči versus právo dítěte na život a zdraví ve světle judikatury Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva / Lucie Široká, Michaela Povolná.    Jurisprudence.roč. 26, (2017), č. 5, s. 18-28.
  article

  article

 9. Rozhodčí řízení versus insolvenční řízení z pohledu práva EU. Část 1 / Alexander J. Bělohlávek.    Obchodněprávní revue.roč. 10, (2018), č. 6, s. 161-177.
  article

  article

 10. Střet zájmů v osobních společnostech : notifikační povinnost a otázky s ní spojené / Martin Floreš.    Právní rozhledy.roč. 27, (2019), č. 10, s. 368-371.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.