Search results

 1. (Ne)nařizování jednání, zejména v řízení o rozvod manželství / Pavla Buriánová.    Rodinné listy.roč. 8, (2019), č. 6, s. 7-14.
  article

  article

 2. (Ne)podepisování elektronického právního jednání / Adam Jareš.    Soukromé právo.roč. 7, (2019), č. 5, s. 19-23.
  article

  article

 3. Elektronická identita při elektronickém (hmotně)právním jednání / František Korbel, Dalibor Kovář, Štefan Potočňák, Pavel Amler.    Právní rozhledy.roč. 27, (2019), č. 18, s. 626-632.
  article

  article

 4. Forma právního jednání a následky jejího nedodržení / Michal Janoušek, Lukáš Hadamčík.    Právní rádce.Roč. 24, (2016), č. 1, s. 30-35.
  article

  article

 5. Kogentnost a dispozitivita korporátního práva - hledání hranic / Petr Šuk.    Ad notam.roč. 25, (2019), č. 3, s. 3-12.
  article

  article

 6. Může být právnická osoba svéprávná? / Karel Beran.    Právník.roč. 157, (2018), č. 8, s. 657-669.
  article

  article

 7. Několik poznámek nejen k formě právních jednání v pracovněprávních vztazích po rekodifikaci / Jakub Morávek.    Právní rozhledy.Roč. 22, (2014), č. 9, s. 305-316.
  article

  article

 8. Některé otázky právní úpravy orgánů společenství vlastníků jednotek po rekodifikaci soukromého práva se zvláštním zřetelem k jejich vadám - dokončení / Tomáš Dvořák.    Obchodní právo.roč. 25, č. 2, (2016), s. 42-56.
  article

  article

 9. Některé otázky právní úpravy orgánů společenství vlastníků jednotek po rekodifikaci soukromého práva se zvláštním zřetelem k jejich vadám. 1. část / Tomáš Dvořák.    Obchodní právo.Roč. 25, (2016), č. 1, s. 2-13.
  article

  article

 10. Některé sporné otázky relativní neplatnosti v novém občanském zákoníku / Jiří Spáčil.    Právní rozhledy.Roč. 22, (2014), č. 5, s. 172-177.
  article

  article