Search results

 1. Evropská komise navrhla obecný rámec pro cenné papíry zajištěné státními dluhopisy / Peter Mišúr.    Obchodněprávní revue.roč. 10, (2018), č. 9, s. 264-272.
  article

  article

 2. Globalizace a vláda práva (rule of law) v mezinárodním právu ; Příklad práva WTO / Pavel Šturma.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.145/8 (2006), s. 893-908.Právník.
  article

  article

 3. Možnosti využití strukturálních fondů a ostatních podpůrných nástrojů EU / Hrabánková, M..    Heger, Vladimír.XV/1-2 (2004), s. 20, 45.Veřejná správa.
  article

  article

 4. Načasování vstupu do eurozóny : empirická analýza / Barrel, R. - Holland, D. - Šmídková, K..    Kočárník, Ivan.53/3-4 (2003), s. 98-112.Finance a úvěr.
  article

  article

 5. Není adept jako adept : ekonomiky deseti přistupujících zemí se dělí na lepší a horší. Česko patří k premiantům / Záruba, I..    Přikryl, Jan.46 (2003), s. 38-40.Ekonom.
  article

  article

 6. Podpora podnikání po vstupu ČR do EU / Kincl, M..    10 (2003), s. 2-5.Právo a podnikání.
  article

  article