Search results

 1. Globalizovaný sport a národní identita / Irena Slepičková, Pavel Slepička.    16/1 (2006), s. 15-18.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 2. Identite nationale et constitutionnelle dans la judisprudence de la Cour de justice de ľUnion européenne / Ondrej Hamuľák, David Kopal, Tanel Kerikmäe.    Bratislava law review.roč. 1, (2017), č. 2, s. 6-27.
  article

  article

 3. Koncept národní identity jako nový prvek ve vztahu vnitrostátního a unijního práva : poznatky z teorie a praxe / Robert Zbíral.    Právník.Roč. 153, (2014), č. 2, s. 112-133.
  article

  article

 4. Národní a ústavní identita v judikatuře Soudního dvora EU / David Kopal.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 10, (2015), No. 3, s. 81-103.
  article

  article

 5. Ústavní identita České republiky / David Kosař, Ladislav Vyhnálek.    Právník.roč. 157, (2018), č. 10, s. 854-872.
  article

  article

 6. Ústavodarná moc - včera, dnes a zajtra / Tomáš Ľalík.    Právník.roč. 155, č. 6, (2016), s. 509-525.
  article

  article