Search results

 1. Applications of geochemical and reactive transport modeling in hydrogeology / Ondřej Šráček, Miroslav Černík, Zbyněk Vencelides.    Olomouc :  Palacký University,  2013 . 120 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF200000
  Z000100
  Applications of geochemical and reactive transport modeling in hydrogeology

  book

 2. Cvičení z hydrogeologie. I / Vladimír Homola ; Arnošt Grmela.    Ostrava :  Vysoká škola báňská,  1991 . 264, [40] s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF100000
  Cvičení z hydrogeologie

  book

 3. ČSN 73 6532 : vodní hospodářství ; názvosloví hydrogeologie.    Praha :  Úřad pro normalizaci a měření,  [1983?] . 35 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF100000
  book

  book

 4. Field hydrogeology / Rick Brassington.    Chichester :  John Wiley and Sons,  1999 . xii, 248 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH000100
  Field hydrogeology

  book

 5. Geologie české křídové pánve a jejího podloží / Miroslav Malkovský ... [et al.].    Praha :  Academia,  1974 . 262 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  book

  book

 6. Geologie kapalin a plynů. 2. část, Hydrogeologie. 2. díl / Vladimír Homola, Arnošt Grmela.    Ostrava :  Vysoká škola báňská,  1991 . 179 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF100000
  Geologie kapalin a plynů

  book

 7. Geology of Iraq / edited by Saad Z. Jassim and Jeremy C. Goff.    Prague : Dolin ; Brno : Moravian Museum, 2006 . 341 stran
  http://krameriusndk.nkp.cz/search/handle/uuid:c1a27060-d056-11e3-b110-005056827e51
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
  Geology of Iraq

  book

 8. Groundwater geochemistry and isotopes / Ian Clark.    Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, Taylor & Francis Group, [2015]  ©2015 . xvii, 438 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF100000
  Groundwater geochemistry and isotopes

  book

 9. Hydrogeologická měření / Vladimír Pelikán a kolektiv.    Praha : Bratislava :  SNTL - Nakladatelství technické literatury ; Alfa,  1988 . 219 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF100000
  book

  book

 10. Hydrogeologie čs. části hornoslezské černouhelné pánve (1978-1979) / Georgij Kačura, Vlastimil Myslil.    Praha :  Ústřední ústav geologický,  1980 . 38 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
  book

  book