Search results

  1. Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne = Annales Liturgiques et Homilétiques = Liturgical and homiletic annals / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II..    Lublin :  Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego,  2010- .  sv.
    journal

    journal