Search results

 1. Materiální znak veřejnoprávních deliktů / Jan Scheuer.    Správní právo.Roč. 48, (2015), č. 6, s. 334-348.
  article

  article

 2. Odhad mzdové srážky za mateřství v České republice / Martina Žofková, Dominik Stroukal.    Politická ekonomie.Roč. 62, (2014), č. 5, s. 683-700.
  article

  article

 3. Změna ochranného účelu (cíle) zákona jako druh faktické regulatorní expanze (ochrana spotřebitele nebo soutěže)? / Josef Bejček.    Obchodní právo.roč. 28, (2019), č. 9, s. 2-10.
  article

  article

 4. Životné prostredie a prirodzený svet človeka / Emília Bakošová.    Košičiarová, Soňa.17 (1995), s. 75-84.Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae.
  article

  article