Search results

 1. Geriatria : odborný časopis českých a slovenských geriatrov / vedúci redaktor Ladislav Hegyi.    Bratislava :  RETAAS,  1995-
  Geriatria

  journal

 2. Geriatrics : medicine for midlife and beyond / editor-in-chief Robert N. Butler.    Duluth, MN :  Advanstar Communications,
  Geriatrics

  journal

 3. Geriatrie a gerontologie : odborný časopis České gerontologické a geriatrické společnosti.    Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2012-
  Geriatrie a gerontologie

  journal