Search results

  1. Ideální souběh zločinů podle mezinárodního práva v praxi mezinárodních trestních tribunálů / Josef Pivoňka.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.145/4 (2006), s. 405-433.Právník.
    article

    article

  2. Přínos trestních tribunálů OSN mezinárodnímu trestnímu právu / Petr Válek.    Jasná, Eva.6/3 (2007), s. 67-76.Trestněprávní revue.
    article

    article