Search results

 1. Aktuální trendy v konzervativní léčbě pánevního dna z pohledu fyzioterapie / Michaela Prokešová.    Umění fyzioterapie.roč. 2, č. 3 (2017), s. 19-31.
  article

  article

 2. Alexandrova technika a pánev / Elaine Belle.    Umění fyzioterapie.roč. 2, č. 3 (2017), s. 51-55.
  article

  article

 3. Body construction versus direction of studies / Andrzej Wieczorek.    31/1 (2001), s. 43-48 : tab., grafy.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 4. CANTIENICA - cvičební metoda pro tvarování postavy a správné držení těla / Jan Koch.    Umění fyzioterapie.roč. 2, č. 3 (2017), s. 57-63.
  article

  article

 5. Cvičení ve fitness centrech při oslabení hybného systému / Daniela Stackeová.    Dobrý, Lubomír.71/4 (2005), s. 26-32.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 6. Dýchání a autonomní nervový systém - souvislosti pro fyzioterapeuty a fyzioterapii / Jaroslav Opavský.    Umění fyzioterapie.roč. 2, č. 4 (2017), s. 33-38.
  article

  article

 7. Feldenkrais - metoda somatického vzdělávání / Jan Skovajsa, Tereza Hrdličková.    Umění fyzioterapie.roč. 1, č. 2 (2016), s. 49-52.
  article

  article

 8. Fyzioterapie těhotných metodou Ludmily Mojžíšové a pomocí jógové terapie / Jitka Malá.    Umění fyzioterapie.roč. 3, č. 5 (2018), s. 47-53.
  article

  article

 9. Fyzioterapie u dysfunkcí pánevního dna / Michaela Havlíčková.    Umění fyzioterapie.roč. 2, č. 3 (2017), s. 13-18.
  article

  article

 10. The influence of home exercise programme on ventilative parameters in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) / Jan Szczegielniak.    30/1 (2000), s. 49-51 : 1 tab..Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article