Search results

Records found: 35  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0004791 xcla^"
 1. Civilní odpovědnost a svoboda vůle : otázky spojené s legitimitou současného konceptu právní odpovědnosti / David Černý, Adam Doležal, Tomáš Doležal.    Právník.Roč. 153, (2014), č. 10, s. 830-847.
  article

  article

 2. Dějiny právní filozofie / Kubů, L. ; autor recenze Hůlka, Š..    26/3 (2003), s. 226-227.Revue církevního práva.
  article

  article

 3. Humanista ve službách republiky : k výročí Emila Svobody /.    Právník.roč. 157, (2018), č.10, s. 826-836.
  article

  article

 4. Charles Montesquieu - Césare Beccaria: Několik úvah k filozofii zločinu a trestu / Miller, J..    Vystrčil, Petr.7 (2003), s. 26-45.Mezinárodní a srovnávací právní revue.
  article

  article

 5. Idea přirozeného práva v díle M.T. Cicerona / Richard Pomahač.    Soukup, Ladislav.21 (1978), s. 211-236.Právněhistorické studie.
  article

  article

 6. John Finnis on law and justice / Petr Osina.    Studia iuridica Cassoviensia.roč. 4, (2016), č. 1, s. 122-136.
  http://sic.pravo.upjs.sk
  article

  article

 7. Jsou právní principy a soudcovská rozhodnutí pramenem práva? / Kühn, Z..    9/3 (2001), s. 236-245.Časopis pro právní vědu a praxi.
  article

  article

 8. K hermeneutice v právní vědě a v historiografii / Jan Wintr.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.145/9 (2006), s. 993-1004.Právník.
  article

  article

 9. K zásade presvedčivosti rozhodnutia / M. Turčan.    Právny obzor.roč. 100, (2017), č. 5, s. 503-512.
  article

  article

 10. K "zdánlivému" přesahu soudní moci v relaci k moci zákonodárné : (aneb do jaké míry lze teleologickým výkladem korigovat interpretační výsledek plynoucí ze slovního vyjádření právní normy) / Libor Hanuš.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.144/9 (2005), s. 982-1006.Právník.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.