Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0004247 xcla^"
 1. Evropská unie a obnovitelné zdroje energie.    Plamínková, Jana.XIII/5 (2003), s. 12.Zpravodaj Ministerstva životního prostředí.
  article

  article

 2. K právním základům územní energetické koncepce / Vedral, J..    Heger, Vladimír.XV/14 (2004), s. 8, 25-26.Veřejná správa.
  article

  article

 3. Ke koncepci tzv. "nezávislých regulačních orgánů" a k problematice jejich "nezávislosti" / Jakub Handrlica.    Skálová, Pavla.38/4 (2005), s. 222-242.Správní právo.
  article

  article

 4. Oceňování externích nákladů z výroby elektřiny v ČR / Miroslav Havránek, Jan Melichar.    Žoha, Milan.2/5 (2006), s. 5-8.Ekologie a právo.
  article

  article

 5. Příslušnost soudů k rozhodování o žalobách proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu / vybral a komentářem opatřil Ondřej Vícha.    České právo životního prostředí.Roč. 13, (2013), č. 1, s. 118-123.
  article

  article

 6. Územní energetické koncepce podle zákona o hospodaření energií a praktické zkušenosti z implementace / Plecháč, F..    Heger, Vladimír.XIV/19 (2003), s. 10, 23.Veřejná správa.
  article

  article

 7. Zřizování věcných břemen na základě rozhodnutí stavebního úřadu ve vyvlastňovacím řízení : (podle energetického a telekomunikačního zákona) / Jakub Handrlica.    Skálová, Pavla.40/3 (2007), s. 129-144.Správní právo.
  article

  article