Search results

 1. Důchodové nároky osob z nástupnických států bývalého SSSR / Martin Štefko.    Žoha, Milan.16/3 (2007), s. 18-22.Právo pro podnikání a zaměstnání.
  article

  article

 2. Penze na rozcestí / Bohatová, Vladimíra.    Přikryl, Jan.46/50 (2002), s. 12-13.Ekonom.
  article

  article

 3. Penzijní závazky stárnoucí populace České republiky / Martina Šimková, Jaroslav Sixta, Jitka Langhamrová.    Politická ekonomie.roč. 64, (2016), č. 5, s. 591-607.
  article

  article

 4. Problematika starších zaměstnanců a přechod do důchodu / Václav Erban.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 130-135.Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  article

  article

 5. Starobní důchod migrantů / Vladimír Voříšek.    Práce a mzda.Roč. 63, (2015), č. 6, s. 9-16.
  article

  article

 6. Volba vhodného data odchodu do důchodu / Přib, Jan.    Cikhartová, Zuzana.11 (2004), s. 11-12.Národní pojištění.
  article

  article

 7. Výdělečná činnost a pobírání sociálních dávek / Jan Přib.    Práce a mzda.Roč. 63, (2015), č. 5, s. 8-13.
  article

  article

 8. Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2006 / Jan Přib.    Žoha, Milan.15/1 (2006), s. 7-10.Právo pro podnikání a zaměstnání.
  article

  article