Search results

 1. The couch and the stage : integrating words and action in psychotherapy / Robert J. Landy ; forewords by Zerka T. Moreno and Arthur Robbins.    Lanham, Md. :  Jason Aronson,  c2008 . xx, 277 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  The couch and the stage

  book

 2. Current approaches in drama therapy / David Read Johnson, Renée Emunah.    Springfield, Illinois :  Charles Thomas,  2009 . xx, 519 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  book

  book

 3. Drama, psychotherapy and psychosis : dramatherapy and psychodrama with people who hear voices / John Casson ; [foreword by Zerka Moreno ; afterword by Sue Jennings].    Hove :  Routledge,  2004 . xiii, 285 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Drama, psychotherapy and psychosis

  book

 4. Dramaterapeutická intervence u osob se závislostí / Milan Valenta a kol..    Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017 . 209 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200100
  Dramaterapeutická intervence u osob se závislostí

  book

 5. Dramaterapeutické projektování / Milan Valenta.    Olomouc :  Univerzita Palackého,  2003 . 91 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200100
  Dramaterapeutické projektování

  book

 6. Dramaterapie / Milan Valenta.    Praha :  Grada Publishing,  2011 . 264 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  Z040100
  Dramaterapie

  book

 7. Dramaterapie / Milan Valenta.    Praha :  Grada Publishing,  2007 . 252 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  FTK100000
  Z020000
  Dramaterapie

  book

 8. Dramaterapie / Milan Valenta.    Praha : Portál, 2001 . 150 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100100
  FF000100
  FTK200000
  FZV100000
  Z200000
  Dramaterapie

  book

 9. Dramaterapie a teatroterapie / Milan Valenta, Martin Dominik Polínek.    Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 115 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z020100
  Dramaterapie a teatroterapie

  book

 10. Dramaterapie : speciální pedagogika, psychologie, psychiatrie, gerontologie, penitenciární a postpenitenciární péče, pedagogika volného času, prevence a terapie sociálně patologických jevů / napsal a sestavil Milan Valenta ve spolupráci s Michaelem Reismanem.    Olomouc :  Netopejr,  1999 . 132 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FZV100000
  Dramaterapie

  book