Search results

Records found: 79  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0003675 xcla^"
 1. Absence validace jako skrytá vada písmoznaleckého posudku / Jiří Závora.    Právní rozhledy.roč. 26, (2018), č. 18, s. 641-643.
  article

  article

 2. Diskreční oprávnění státního zástupce a navrhovaná možnost zastavení trestního stíhání pro nedostatek shromážděných důkazů / Ludmila Moudrá.    Státní zastupitelství.roč. 16, (2019), č. 4, s. 44-54.
  article

  article

 3. Do jaké míry lze dokazovat před odvolacím soudem / Karel Svoboda.    5/6 (2008), s. 251-256.Právní fórum.
  article

  article

 4. Dokazování daňových trestních činů v trestním řízení / Ondřej Lichnovský.    Trestněprávní revue.roč. 17, (2018), č. 11-12, s. 253-257.
  article

  article

 5. Dokazování dluhu na výživném / Tomáš Béhr.    Právo a rodina.roč. 20, (2018), č. 2, s. 1-5.
  article

  article

 6. Dokazování elektronickými důkazními prostředky v občanskoprávním řízení / Jakub Sivák.    Soukromé právo.roč. 7, (2019), č. 3, s. 8-13.
  article

  article

 7. Dokazování v daňovém právu - vybrané doktrinální a komparativní poznámky aneb lze vůbec unést důkazní břemeno? / Roman Landgráf.    Bulletin Komory daňových poradců České republiky.č. 2, (2016), s. 46-58.
  article

  article

 8. Důkazní břemeno a dokazování výše nároku / Petr Lavický.    Právní fórum.(2012), Roč. 9 č. 11, s. 488-492.
  article

  article

 9. Důkazní hodnota výslechu u osob, které jsou vyslýchány pod vlivem omamných a psychotropních látek / Dagmar Kopencová.    Forenzní vědy, právo, kriminalistika.roč. 4, (2019), č. 1, s. 17-26.
  article

  article

 10. Experimentální sonda do kvality porvádění vidimace v ČR / Jiří Závora.    Státní zastupitelství.roč. 16, (2019), č. 2, s. 39-43.
  article

  article