Search results

  1. Rating  5/5, rated 7x
    Popely ještě žhavé : velká politika 1938-1991. II, Konce dobrodružství 1964-1991 / Karel Durman ; recenze Jan Měchýř.    Prague : Karolinum, [2009]  ©2009 . 1 online zdroj (559 stran)
    http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=887168
    Popely ještě žhavé

    book