Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0003245 xzrp^"
 1. Česká literatura doby baroka : sborník příspěvků k české literatuře 17. a. 18. století. 27. Česká literatura doby baroka, 1994   . . 283 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  FF000100
  Z000100
  journal

  journal

 2. Orientalia. I, Literatura a umění Tchaj-wanu / [hlavní uspořadatel Ondřej Kučera]. Orientalia. I, Literatura a umění Tchaj-wanu, 2007   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2007 . 134 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF600000
  Z000100
  journal

  journal

 3. Památník národního písemnictví 25. Památník národního písemnictví, 1991   . . 141 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200100
  journal

  journal

 4. Slavica. VII. VII, 1991   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1991 . 217 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  journal

  journal

 5. Studia Moravica I : sborník jazykovědných a literárněvědných příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Jazyk a literatura na Moravě, pořádané ve dnech 24.-26. října 2002 v rámci realizace výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky MSM 152100017 - Dějiny a kultura Moravy jako modelu regionu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Studia Moravica I, 2004   .  V Olomouci :  Univerzita Palackého,  2004 . 398 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200100
  journal

  journal

 6. Václavkova Olomouc 1976 : pocta Františku Palackému / redigovali Jaromír Dvořák ... [et al.]. Václavkova Olomouc 1976 : Pocta Františku Palackému, 1979   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  1979 . 320 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  Z000100
  journal

  journal

 7. Vývoj českého exempla v době předhusitské / Eduard Petrů. Vývoj českého exempla v době předhusitské, 1966   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1966 . 134 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  journal

  journal

 8. Z času Moderní revue. 28. Z času Moderní revue, 1997   . . 161 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  journal

  journal