Search results

Records found: 208  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0003237 xszp^"
 1. ... Jahrbuch des Musealvereines Wels.    Wels : Musealverein Wels, 1954- .  svazků
  journal

  journal

 2. 21. století Extra : revue objevů, vědy, techniky a lidí.    Praha : RF Hobby, 2004-
  21. století Extra

  journal

 3. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.    Plzeň :  Fakulta filozofická Západočeské univerzity,  2006- .  sv.
  Plné texty 2009-
  Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

  journal

 4. Acta historica Neosoliensia : vedecký časopis pre historické vedy.    Banská Bystrica :  Katedra histórie, Fakulta humanitných vied UMB  1998- .  sv.
  journal

  journal

 5. Acta Musei nationalis Pragae. Historia.    Praha : Národní muzeum, 2017- .  svazků
  Acta Musei nationalis Pragae

  journal

 6. Acta reformationem bohemicam illustrantia : příspěvky k dějinám utrakvismu / s kolektivem spolupracovníků katedry dějin křesťanství připravel Amedeo Molnár.    Praha :  Ústřední církevní nakladatelství,
  journal

  journal

 7. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Monographia..    Praha :  Univerzita Karlova,  1958-2013
  journal

  journal

 8. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica.    Praha : Universita Karlova, 1958-  1990- Praha : Karolinum
  Acta Universitatis Carolinae

  journal

 9. Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia.    Praha :  Karolinum,  2001- .  sv.
  Acta Universitatis Carolinae

  journal

 10. Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. Supplementum.    Praha :  Karolinum,  2010- .  sv.
  http://imsold.fsv.cuni.cz/index.php?module=cms&action=page&id_page=185&lng=cs_CZ
  Acta Universitatis Carolinae

  journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.