Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0003233 xcla^"
 1. Gnozeologické aspekty historických pramenů / Josef Bartoš.    Univerzita Palackého.25 (1990), s. 9-29.Sborník prací historických XIII. Bartoš, Josef.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 2. Christian d'Elvert, spisy historicko-statistické sekce a ediční pokusy k dějinám českých zemí 17. století / Ivo Barteček.    Pánek, Jaroslav.14 (1990), s. 301-327.Folia historica Bohemica.
  article

  article

 3. Josef Pekař a česká agrární historiografie / Eduard Maur.    Josef Pekař a české dějiny 15.-18. století Pekařova společnost Českého ráje.
  article

  article

 4. Karel Křesadlo : Kapitoly z dějin Jihlavy / Bohumír Smutný.    Muzeum Vysočiny (Jihlava, Česko.IX (1994), s. 307-309.Vlastivědný sborník Vysočiny.
  article

  article

 5. Musiksemiotik unk Musikgeschichte / Miroslav K. Černý.    15 (1997), s. 47-56.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica-Aesthetica.
  article

  article

 6. Nauka o pramenech. Otázky pojetí a poslání / Josef Bartoš.    26 (1994), s. 93-104.Sborník prací historických XIV. Bartoš, Josef.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 7. Politické elity v historiografii a politologii: náčrt problematiky ideologie - slova - pojmu elity / František Svátek.    Koutská, Ivana.20 (1994), s. 33-64.Politické elity v československu 1918-1948.
  article

  article

 8. Šimkovy monografie o významných osobnostech Jihlavska / Jiří Rambousek.    Muzeum Vysočiny (Jihlava, Česko.IX (1994), s. 312-316.Vlastivědný sborník Vysočiny.
  article

  article

 9. Zdeněk Jaroš : Gotická Jihlava. Historický kalendář gotické Jihlavy / Bohumír Smutný.    Muzeum Vysočiny (Jihlava, Česko.IX (1994), s. 309-311.Vlastivědný sborník Vysočiny.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.