Search results

 1. 80 let od první československé daňové reformy / Lubomír Grúň.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.146/1 (2007), s. 57-70.Právník.
  article

  article

 2. Analysis of taxation and economic growth - insights, background and findings / Jana Bellová.    International and comparative law review.Roč. 14, (2014), č. 1, s. 67-75.
  article

  article

 3. Analýza rizik u jednotlivých typů daňovývh podvodů - belgický přístup / Yannic D. Hulot.    Státní zastupitelství.Roč. 12, (2014), č. 5, s. 39-45.
  article

  article

 4. Bič na zahraniční vklady? / Pečinková, I..    Přikryl, Jan.28 (2003), s. 36-37.Ekonom.
  article

  article

 5. Církve a náboženské společnosti / Hudcová, Z..    Svoboda, Zdeněk.9/4 (2001), s. 22-23.Právní rádce.
  article

  article

 6. České daňové penále je nepřiměřené a v rozporu s evropskou Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod / Lucie Vorlíčková, Ondřej Dráb.    13/17 (2005), s. 641-643.Právní rozhledy.
  article

  article

 7. Daně, clo a původ zboží v EU / Matoušek, Pavel.    Havlíček, Karel.1-2 (2005), s. 18-22.Daně.
  article

  article

 8. Daně a evropská integrace / Kateřina Šimáčková.    Žoha, Milan.14/5 (2006), s. 3-10.Daně a finance.
  article

  article

 9. Daně penze neuživí.    Přikryl, Jan.45/42 (2001), s. 29-30.Ekonom.
  article

  article

 10. Daňová kontrola a řízení navazující / Schillerová, A. - Staněk, J..    Havlíček, Karel.10/6 (2002), s. 9-15.Daně.
  article

  article