Search results

Records found: 19  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0003033 xcla^"
 1. Budoucí právní úprava vlastnického práva k nemovitostem / František Pěcha.    Svoboda, Zdeněk.14/7 (2006), s. 25-26.Právní rádce.
  article

  article

 2. Co je cizí majetek ? / Zdeněk Koudela.    Právo a bezpečnost.roč. (2018), č. 2, s. 20-25.
  article

  article

 3. Furtum aneb již staří Římané kradli / Bubelová, K. - Nováková, Š..    5/2 (2000), s. 21-24.Trestní právo.
  article

  article

 4. K některým aspektům trestné součinnosti u podvodu a úvěrového podvodu / Jiří Teryngel, Michal Říha.    11/9 (2006), s. 4-12.Trestní právo.
  article

  article

 5. Komu a kdy lze sledovat bankovní účet dle § 8 odst. 3 trestního řádu? / Vantuch, Pavel.    10 (2004), s. 14-20.Trestní právo.
  article

  article

 6. Lichva a možnosti preventivního využití dávek sociální péče / Niederle, P..    Čermák, Lubomír.29/7-8 (2003), s. 14-15.Sociální politika.
  article

  article

 7. Majetková kriminalita mládeže v Slovenskej republike - kriminologické a trestnoprávne aspekty / Štefan Zeman.    Trestněprávní revue.Roč. 15, (2016), č. 2, s. 32-39.
  article

  article

 8. Nad aktuální judikaturou k trestným činům hospodářským a proti majetku / Púry, F. - Šámal, P..    Jasná, Eva.6 (2004), s. 205-215.Soudní rozhledy.
  article

  article

 9. Nad zásadou subsidiarity trestní represe (nejen) u majetkových trestných činů ve světle recentního rozhodnutí Ústavního soudu / Katarína Kandová.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 17, s. 581-589.
  article

  article

 10. Nakládání s předmětem společného jmění manželů v optice trestního práva / Kateřina Bičovská.    Právo a rodina.roč. 19, (2017), č. 11, s. 4-9.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.