Search results

Records found: 166  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0003031 xcla^"
 1. (Ne)vinné lži na lavici obžalovaných aneb trestné činy, jichž se může dopustit obviněný lhaním / Jan Provazník.    Bulletin advokacie.roč. (2019), č. 6, s. 15-20.
  article

  article

 2. Adhezní řízení a jeho vztah k civilnímu procesu / Jiří Kučera.    Jasná, Eva.5/9 (2006), s. 259-270.Trestněprávní revue.
  article

  article

 3. Aktuální trendy v oblasti boje proti počítačové kriminalitě / Oldřich Krulík.    Novák, Milan.52/2 (2008), s. 62-68.Kriminalistický sborník.
  article

  article

 4. Analýza aplikace institutu spolupracujícího obviněnho za období 2010-2017. (1. část) / Zdeněk Michora.    Kriminalistika.roč. 51, (2018), č. 4, s. 300-312.
  article

  article

 5. Analýza aplikace institutu spolupracujícího obviněnho za období 2010-2017. (2. část) / Zdeněk Michora.    Kriminalistika.roč. 52, (2019), č. 1, s. 33-46.
  article

  article

 6. Analýza trestné činnosti v konkurzu, resp. konkursu předcházející / Štěpánka Šišlíková.    Česká advokátní komora.106-118.XV. Karlovarské právnické dny.
  article

  article

 7. Cesty prevence kriminálních deliktů / Jaroslava Lounová, Jiří Mihola.    10/4 (2005), s. 3-6.Trestní právo.
  article

  article

 8. Co je, bude a mohlo by být nového v oblasti potírání korupce a úplatkářství / Jan Horník.    12/7-8 (2008), s. 12-16.Trestní právo.
  article

  article

 9. Český trestní zákon potřebuje diferencovanější skutkovou podstatu úmyslného usmrcení / Musil, Jan.    10 (2004), s. 10-14.Trestní právo.
  article

  article

 10. Čin jinak trestný a možné reakce na něj v systému soudnictví ve věcech mládeže / Válková, H. - Sotolář, A..    Jasná, Eva.7 (2004), s. 197-203.Trestněprávní revue.
  article

  article