Search results

 1. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica. Studia Bohemica ....    Olomouc :  Univerzita Palackého,  [1975]-2007 .  10 sv.
  Acta Universitatis Palackianae Olomucensis

  journal

 2. Bohemica Olomucensia : časopis pro bohemistická a mezioborová studia.    Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009-
  Bohemica Olomucensia

  journal

 3. Český jazyk a literatura / vedoucí redaktor Jaroslav Jelínek, Marie Čechová.    Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1965-
  Plný online přístup v odd. BIS a v KUP
  Český jazyk a literatura

  journal

 4. Čeština - univerzália a specifika ... : sborník konference ve Šlapanicích u Brna ... / editoři Zdeňka Hladká, Petr Karlík.    Brno :  Praha:  Masarykova univerzita,  NLN, Nakladatelství Lidové noviny  1999-2004 . 5 sv.
  journal

  journal

 5. Korpus - gramatika - axiologie : časopis pro korpusový výzkum a hodnocení jazyka = journal for corpus research and evaluation of language.    Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta ; Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010-
  http://www.ujc.cas.cz/sd/publikace/casopisy/korpus-gramatika-axiologie.html
  Korpus - gramatika - axiologie

  journal

 6. Listy filologické : časopis pro klasická, středověká a neo-latinská studia / editor Alexandr Stich, Martin Svatoš.    Praha :  KLP,  1874-
  http://lf.clavmon.cz
  Listy filologické

  journal

 7. Naše řeč / hl.redaktor Bohuslav Havránek, Jiří Kraus, Alois Jedlička, Jaroslav Kuchař, Jan Petr, Ludmila Uhlířová.    Praha :  Ústav pro jazyk český AV ČR,  1950 -
  http://www.ujc.cas.cz
  Naše řeč

  journal

 8. Přednášky z XL. běhu LŠSS / [uspořádal Jiří Hasil].    Praha :  Univerzita Karlova,  1997
  journal

  journal

 9. Přednášky z XXXIX. běhu LŠSS / [uspořádal Jiří Hasil].    Praha :  Univerzita Karlova,  1997
  journal

  journal

 10. Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka.    Praha :  Praha :  Melantrich,  Ústav pro jazyk český AV ČR,  1935-  [1994]- .  sv.
  http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php
  Slovo a slovesnost

  journal