Search results

 1. Adjektíva so zväčšenou mierou vlastnosti v slovenčine a češtine / Jarmila Bartáková.    Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Řada jazykovědná (A.Roč. 43, č. 42, s. 75-88.
  article

  article

 2. Agentivität und Prozessualität als Subsysteme der verbalen Pragmastruktur (am Beispiel des tschechischen) / Klaus Trost.    Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Řada jazykovědná (A.Roč. 43, č. 42 (1994), s. 15-28.
  article

  article

 3. Antonín Frozín Plzeňský a jeho obrana českého národa a jazyka / Jan Kumpera.    Martinovský, Ivan.28 (1993), s. 235-267 : 4 obr..Minulostí Západočeského kraje.
  article

  article

 4. K některým starobylým typům infinitivních konstrukcí / Milena Šipková.    Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Řada jazykovědná (A.Roč. 43, č. 42 (1994), s. 43-52.
  article

  article

 5. Řeč a jazyk v naší mluvnici / Marie Čechová.    Univerzita Karlova. (1997), s. 13-19.Přednášky z XL. běhu LŠSS.
  article

  article

 6. Výpovědní útvary s mediálním že / Miroslav Grepl.    Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Řada jazykovědná (A.Roč. 43, č. 42 (1994), s. 29-33.
  article

  article