Search results

 1. Jazyk, mluvení, psaní / Petr Sgall.    Prague : Karolinum, [2011]  ©2011 . 1 online zdroj (307 stran)
  http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=887148
  Jazyk, mluvení, psaní

  book

 2. Rating  3/5, rated 2x
  Pragmatika v češtině / Milada Hirschová ; recenzovali, Petr Karlík, Ladislav Janovec ; redakce Lenka Sčerbaničová ; grafická úprava Jan Šerých.    [Prague] : Karolinum, [2013]  ©2013 . 1 online zdroj
  http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=905905
  Pragmatika v češtině

  book

 3. Žák-cizinec v hodinách češtiny na základní škole / Eva Hájková.    Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2017 . 1 online zdroj
  Plný text pro studenty a zaměstnance UPOL
  book

  book