Search results

 1. Afinita školskej mládeže na športovanie a jej skúsenosť so zakázanými drogami / Jozef Hrčka ... [et al.].    15/3-4 (2005), s. 5-10.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 2. Aktivní přístupy města k řešení problematiky volného času mládeže / Václav Kouba.    Perič, Tomáš. (1997), s. 452-454.Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.
  article

  article

 3. Alma mater a kalokagatia / Jozef Hrčka.    16/4 (2006), s. 11-13.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 4. Další pohled na pohybové hry / Ferdinand Mazal.    Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu.261-267.
  article

  article

 5. Drobné pohybové kratochvíle / Dušan Bartůněk.    Dobrý, Lubomír.69(4) (2003), s. 35-37 : il..Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 6. Hříčky s lanem a provazem / Dušan Bartůněk.    Dobrý, Lubomír.68(5) (2002), s. 34-35 : il..Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 7. Charakteristika týdenního pohybového režimu studentů Čajkovského gymnázia v Olomouci / Dagmar Dlugopolská, Karel Frömel, Erik Sigmund.    Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu.11-17 : grafy, tab..
  article

  article

 8. Inaktivita v životním způsobu adolescentních dívek klasifikovaných podle úrovně tělesné hmotnosti / Erik Sigmund ... [et al.].    Pedagogická kinantropologie 2002 Univerzita Karlova.s. 128-137.
  article

  article

 9. Intervenční pohybové programy pro děti a mládež / Bunc, V. - Vobr, R..    Dobrý, Lubomír.66(5) (2000), s. 2-6.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 10. Jak u nás oživit sáňkařství / Vladimír Kovanda.    Dobrý, Lubomír.68(8) (2002), s. 22-25 : il..Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article