Search results

  1. Theologos : teologická revue : theological revue / Prešovská univerzita v Prešove. Gréckokatotolícka teologická fakulta.    Prešov :  Prešov :  PETRA,  Prešovská univerzita. Gréckokatolícka teologická fakulta,  1999- .  sv.
    http://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/theologos
    journal

    journal