Search results

 1. Akciová společnost jako účastník zadávacího řízení / Kateřina Burešová.    Obchodněprávní revue.roč. 9, (2017), č. 5, s. 142-147.
  article

  article

 2. Co je, bude a mohlo by být nového v oblasti potírání korupce a úplatkářství / Jan Horník.    12/7-8 (2008), s. 12-16.Trestní právo.
  article

  article

 3. Právo a protikorupční kampaň v kauze exposlanců / Zdeněk Koudelka.    Trestní právo.Roč. 18, (2013), č. 9-10, s. 3-8.
  article

  article

 4. Problematické aspekty úplatkářských trestných činů (3. část) - některé specifické nástroje k jejich odhalování / Eduard Bruna.    Bulletin advokacie.roč. (2019), č. 3, s. 24-27.
  article

  article

 5. První praktické problémy nového zákona o zadávání veřejných zakázek / Kristýna Tlustošová.    Soukromé právo.roč. 5, (2017), č. 10, s. 2-5.
  article

  article